Regulament privind organizarea studiilor universitare de doctorat in cadrul UPM

Regulamentul UPM privind sustinerea publica a tezelor de abilitare si cooptarea conducatorilor de doctorat