Compartimentul Relații
Publice și Promovare
Ofertă Educațională

Universitatea Petru Maior
Responsabil : Ec. Gabriela BOANGĂR
Sala R 20, Clădirea R
Str. Nicolae Iorga, nr.1
Tel: +40 265 236213, int. 262
E-mail:


Anul 2017
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, 2017 Buletin informativ privind evenimen-
tele desfășurate în UPM, 2017

Anul 2016
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, 2016 Buletin informativ privind evenimen-
tele desfășurate în UPM, 2016
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2016

Anul 2015
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, actualizat 2015 Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2015

Anul 2014
Buletin informativ privind informatiile de interes public, 2014 Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2014

Anul 2013
Buletin informativ privind informatiile de interes public, 2013 Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2013
Informații de interes public
1 Structura organizatorică a UPM, program de funcționare și program de audiențe - 2017
2 Organigrama Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș
3 Regulamentul de organizare și funcționare a Universității "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș
4 Solicitarea informațiilor de interes public / Acte normative din domeniu:
- LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată pînă la data de 17 iulie 2016*)
- HOTĂRÎRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată pînă la data de 8 iulie 2016*)
- LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*)
5 Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/ 2001, date de contact:
Gabriela BOANGĂR
Sala R 20, Clădirea R
Str. Nicolae Iorga, nr.1 Tel: +40 265 236213, int. 262
E-mail:
           
6 Formular pentru solicitare în baza Legii 544/ 2001 – Model atașat
Cerere-tip de solicitare a informațiilor de interes public model conform HG 123 / 2002 privind normele de aplicare a legii nr. 544 / 2001
7 Modalitatea de contestare a deciziilor (rectorului, Consiliului de Administrație, respectiv hotărârilor de Senat) – Model atașat
8 Alte formulare model
Răspuns la cererea de informații publice din partea persoanei desemnate de instituția publică
Răspuns la reclamația administrativă înaintată de petent instituției publice
9 Lista documentelor de interes public și lista cu documentele produse/ gestionate de instituție conform art. 5, alin.1 lit.g) și h) din Legea 544/ 2001
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureş