Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie· Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Facultatea de Științe și Litere» Studii de licență » Comunicare și relații publice

Comunicare și relații publice

 

Domeniu fundamental:  Științe sociale și politice
Domeniu de licență: Științe ale comunicării
Program de studiu de licență: Comunicare și relații publice
Baza legală a programului:H.G. 1418/2006 /ARACIS 25.06.2009
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 6 semestre
Misiunea programului de studii de licență:

 1. Formarea de specialiști cu studii superioare pentru învățământ, cercetare și sectoare social - economice și culturale;
 2. Integratoare a societății locale cu comunitatea academică națională și internațională; articularea permanentă la valorile culturale și științifice internaționale;
 3. Cercetarea pentru adevăr, deziderat fundamental al misiunii universității, materializat prin cercetare fundamentală, aplicativă și dedicată.
 4. Promovarea unei oferte educaționale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane regionale și naționale.
 5. Transferul de cunoștințe către societate și în slujba societății, astfel încât Universitatea, prin serviciile și cercetarea dedicată, să realizeze cu alte organizații parteneriate de cooperarea în dezvoltarea regională;
 6. Elaborarea unei strategii pentru afirmarea culturii organizaționale, a imaginii și identității instituționale a universității.

Obiectivele programului de studii:
Obiective generale:

 1. capacitate de analiză și sinteză;
 2. capacitate de a empatiza cu mediul social;
 3. abilitatea de a percepe corect și de a exploata eficient tendințele sociale, politice și economice de imagine și conținut;
 4. capacitate de asimilare critică, prelucrare și exploatare a informației teoretice

Obiective specifice:

 1. foarte bună stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal și nonverbal în comunicare;
 2. elaborarea și gestionarea de campanii de relații publice;
 3. elaborarea și gestionarea de strategii publicitare;
 4. aplicarea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relațiilor publice și publicității;
 5. implementarea și dezvoltarea sistemelor de comunicare organizațională în plan intern și extern;
 6. dezvoltarea abilităților de mediator, pentru managementul crizelor și conflictelor;
 7. dezvoltarea capacităților de comunicare interpersonală, inter-instituțională, interculturală și internațională.

Titlul de absolvire: Licențiat în științe ale comunicării
Calificarea academică: Comunicare și relații publice            Cod RNCIS L060060020
Competențe:


              Competențe profesionale:
 1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării
 2. Utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC)
 3. Identificarea și utilizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor de comunicare în procesul de relații publice
 4. Realizarea și promovarea unui produs de relații publice
 5. Asistență de specialitate în gestionarea comunicării de criză și/sau în medierea conflictelor de comunicare

           Competențe transversale:

 1. Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât și practică - a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora
 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
 3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii

 

Standarde ocupaționale:  Cod COR 2432  http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=2432

Ocupații posibile conform COR: Profesor în învățământul gimnazial - 232201; Formator - 241205; Organizator/conceptor/consultant formare - 241217; Evaluator de competențe profesionale - 241219; Organizator protocol - 241909; Organizator târguri și expoziții - 241911; Prezentator expoziții - 241912; Asistent director/responsabil de funcțiune (studii sup.) - 241924; Specialist în relații publice - 244701; Mediator - 244702; Purtător de cuvânt - 244706; Brand manager - 244707; Tehnoredactor - 245121;

Noi ocupații propuse pentru a fi incluse in COR: asistent de cercetare în relații publice și comunicare; specialist în organizarea și promovarea evenimentelor; specialist în informare publică, asistent în relații publice internaționale; specialist în educația pentru relații publice; specialist monitorizare media; negociator; conducător întreprindere mică patron (girant) în comunicare și relații publice; consilier și consultant în comunicare și relații publice; consultant media, consultant branding; referent de specialitate în comunicare și relații publice; asistent de proiect, asistent consiliere clienți; asistent consilier executiv; specialist comunicare internă, specialist în comunicare organizațională, specialist în comunicare instituțională, consilier de comunicare pentru organizații non-profit, consultant comunicare politică, specialist în relații publice online, specialist în comunicarea cu presa.

 

Data ultimei actualizări: 29 noiembrie 2012

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș