EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION
AND MODERNITY

EITM
5th edition

24-25 OCTOBER 2013
TÂRGU - MUREŞ
ROMANIA
webmaster:
cristilako[at]yahoo.com

 

 

The Proceedings of the
EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 3, 2009, ISSN 1844-2048

Table-of-contents:

ARTISTUL ŞI POLITICIANUL: DE LA INOCENŢĂ LA PRAGMATISM
Bodiu, Andrei .....................................................................................................................................pp.5-8


PROIECTUL LITERATURII EUROPENE IN SECOLUL XX: IMAGINE UTOPICĂ
ŞI EXPERIENŢĂ ISTORICĂ
Iilie, Rodica ......................................................................................................................................pp.9-18


TEORIA CĂLĂTORIEI ÎNTRE NEVOIE DE COMUNICARE ŞI
CHELTUIALĂ DE NERVI. JURNAL DE MARIN SORESCU
Andrei, Mariana ..............................................................................................................................pp.19-27


NATALIA, FEMEIA-DROG
Cistelecan, Alexandru .....................................................................................................................pp.28-38


I. BUDAI-DELEANU ŞI PROIECTUL EUROPEAN
Dobrescu, Caius ..............................................................................................................................pp.39-55


DEVELOPING PRAGMATIC COMPETENCE THROUGH LITERATURE AND FILM
Szekely, Eva Monica ......................................................................................................................pp.56-72


SCENARII ALE TERORII ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA
Ghita, Catalin .................................................................................................................................pp.73-83


SUPRAVIEŢUIRI ALE EXPRESIONISMULUI ÎN POEZIA LUI IOAN ES. POP
Moarcas, Georgeta .......................................................................................................................pp.84-101


FANTASTICUL ÎN OPERA LUI MIRCEA ELIADE
Agachi, Elena .............................................................................................................................pp.102-114


METAFICŢIUNEA ISTORIOGRAFICĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ,
DE LA MIHAIL SADOVEANU LA ŞTEFAN AGOPIAN
Ivancescu, Ruxandra ...................................................................................................................pp.115-117


CE SE ASCUNDE ÎN VEDERE. FENOMENOLOGIA UNUI POEM FONDANIAN
Stefanescu, Dorin .......................................................................................................................pp.118-124


APORII IDENTITARE ÎN OPERA LUI E.M. CIORAN
Boldea, Iulian .............................................................................................................................pp.125-133


DIVERSITATEA CULTURALĂ ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ
Rosca, Lucian-Emil .....................................................................................................................pp.134-137


PRIMO LEVI: SUBIECTUL ŞI MĂRTURIA
Botezatu, Dan .............................................................................................................................pp.138-145


LIMBAJUL LITERAR COMPARATIV CU ALTE TIPURI DE LIMBAJ
Vidam, Teodor ...........................................................................................................................pp.146-151


DIALOGISMUL – PRINCIPIU DE PREZENTARE POETICĂ. OMUL ŞI REALITATEA SOCIALĂ ÎN LITERATURA POSTSOVIETICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
Grati, Aliona ...............................................................................................................................pp.152-158


COMUNICARE ŞI CUNOAŞTERE PLURIDISCIPLINARĂ
Nistor, Eugeniu ...........................................................................................................................pp.159-170


REABILITAREA PROZEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ A ULTIMILOR ANI. CÂTEVA STUDII DE CAZ
Buda, Dumitru-Mircea .................................................................................................................pp.171-183


PERSONALIZARE VS DEPERSONALIZARE POETICĂ – UN PARADOX INERŢIAL AL INTEGRĂRII
Viorica-Ela Caraman ..................................................................................................................pp.184-190


TIMPUL ÎN POEZIA BLAGIANĂ DIN PERSPECTIVE PSIHOLOGICE
Pasca, Maria Dorina ...................................................................................................................pp.191-196


CORP MASCULIN. CORP FEMININ.
STEREOTIPII ŞI IDENTIFICARE ÎN ROMANUL ROMÂNESC POSTPAŞOPTIST
Dutu, Carmen Beatrice ...............................................................................................................pp.197-210


PSALMISTUL ŞI DUMNEZEUL LUI ÎN POSTMODERNITATE ("PSALMI" DE ŞT. AUG. DOINAŞ)
Tomoioaga, Anca .......................................................................................................................pp.211-224

AVATARURI EROTICE ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ EMIL BRUMARU. INFANTILIZAREA EROSULUI
Laszlo, Ioana ..............................................................................................................................pp.225-238


PARTICULARITĂŢI STILISTICE ŞI LEXICALE ÎN ROMANUL "ZAHEI ORBUL" DE VASILE VOICULESCU
Gabor, Nicoleta .........................................................................................................................pp. 239-252


MIHAIL SEBASTIAN – REPREZENTANT AL DRAMATURGIEI INTERBELICE
Capota, Ana ...............................................................................................................................pp.253-266


DIMENSIUNEA ARHETIPALĂ A MITULUI JERTFEI CREATOARE
Bogdan, Lucretia ........................................................................................................................pp.267-277


OPERA NONFICŢIONALĂ A LUI MARIN PREDA - IMAGINEA UNEI CONŞTIINTE-
Serdean, Angela ........................................................................................................................pp.278-286


ETICA IRONIEI
Buta, Veronica ............................................................................................................................pp.287-298


PERSONAJUL CA MODERATOR AL UNIVERSULUI FANTASTIC LA ION CREANGĂ
Rus, Maria Laura ........................................................................................................................pp.299-304


BALCANOLOGIA ŞI SPECIFICUL LITERATURII ROMÂNE
Craciun, Calin .............................................................................................................................pp.305-317


DIONISIAC ŞI APOLINIC ÎN MEMORIALISTICA DE DETENŢIE: PAUL GOMA ŞI NICOLAE STEINHARDT
Manaila, Anca ............................................................................................................................pp.318-329


FANTASTIC ŞI MIT ÎN OPERA LUI ŞTEFAN BĂNULESCU
Nitulescu, Diana .........................................................................................................................pp.330-346


DISCURS CULTURAL vs. DISCURS LITERAR. MODELE CULTURALE, INDIVIZI ŞI DISCURSURI
Colceriu, Romana .......................................................................................................................pp.347-359


UN SCRIITOR OPTZECIST: PETRU CIMPOEŞU
Farcas, Ramona Carla ................................................................................................................pp.360-368


JURNALUL IOANEI EM. PETRESCU ŞI PARADIGMA SCRISULUI FEMININ
Craciun, Melinda ........................................................................................................................pp.369-383


MISOGINIE ŞI EROTISM ÎN OPERA LUI CAMIL PETRESCU
Faur, Lia .....................................................................................................................................pp.384-395


MOTIVUL "MONSTRULUI ÎNGHIŢITOR" ÎN TEXTUL POPULAR ROMÂNESC. ŞARPELE
Iacob, Ionela ..............................................................................................................................pp.396-406


VIAŢA ŞI MOARTEA ÎN POETICA LUI ADY ENDRE
Geza, Gyorgy ..............................................................................................................................pp.407-417


EROS ŞI THANATOS ÎN DOMNIŞOARA CHRISTINA DE MIRCEA ELIADE
Moldovan, Elena-Elvira ..............................................................................................................pp.418-432


"REZISTENŢA PRIN CULTURĂ" ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC POSTBELIC
Nistor, Viorel ...............................................................................................................................pp.433-442


EMIL BOTTA – VIZIUNE CREPUSCULARĂ
Cantacuz-Streza, Diana ..............................................................................................................pp.443-454


COTIDIAN ŞI METAFIZICĂ ÎN SIMION LIFTNICUL DE PETRU CIMPOEŞU
Timar, Cristina ............................................................................................................................pp.455-465


ŢĂRANUL ÎNTRE IUBIRE ŞI AVERE: DE LA ION LA TURI DANI
Nagy, Imola ................................................................................................................................pp.466-477


LEGENDA ISTORICA – TRADITIE SI MODERNITATE
Stefanica, Mihaela .....................................................................................................................pp.478-487


LIMBA CA ELEMENT DE STRUCTURARE A TIPARULUI DE GÎNDIRE EUROPEAN
Daramus, Lucia ...........................................................................................................................pp.488-493


PRINCIPII LINGVISTICE DE PREZENTARE LEXICOGRAFICĂ A VERBULUI ROMÂNESC
Bahnaru, Vasile ..........................................................................................................................pp.494-505


DESPRE SIGLELE EUROJARGONULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Pitiriciu, Silvia ............................................................................................................................pp.506-514


FUNDAMENTELE GRECO-LATINE ALE TERMINOLOGIEI MEDICALE
Butiurca, Doina ...........................................................................................................................pp.515-525


VALOAREA EXPRESIVĂ A ETIMOLOGIEI POPULARE ŞI A JOCURILOR DE CUVINTE
Sporis, Valerica ..........................................................................................................................pp.526-534


MODALITĂŢI DE TRANSFER AL CUNOŞTINŢELOR ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
PRIN DICŢIONARE TERMINOLOGICE ELECTRONICE
Druta, Inga ..................................................................................................................................pp.535-544


ASPECTE ALE TERMINOLOGIILOR ŞI CONTRIBUŢIA ACESTORA
LA ÎNNOIREA LEXICULUI ROMÂNESC
Radu, Voica ................................................................................................................................pp.545-552


CONTRIBUŢII ALE ŞCOLII ARDELENE LA CONCEPTUALIZAREA
TIPURILOR DE DISCURS – DISCURSUL POLEMIC
Ene, Ana ....................................................................................................................................pp.553-569


PRELIMINARII LA O TIPOLOGIE A TEXTEMELOR ROMÂNEŞTI.
ABORDARE DIN PERSPECTIVĂ INTEGRALISTĂ
Dan, Simina ...............................................................................................................................pp.570-577


SCHEMĂ NARATIVĂ ŞI MODEL ACTANŢIAL ÎN BASMUL LUI CREANGĂ
Rus, Maria Laura ........................................................................................................................pp.578-589


INTERJECŢIA ÎN MOMENTELE ŞI SCHIŢELE LUI I.L. CARAGIALE
Nemtut, Paula ............................................................................................................................pp.590-601


TRADUCERE ŞI GLOBALIZAREA
Han, Bianca ................................................................................................................................pp.602-613


ADNOTĂRI LA GRAMATICA PREDICATIVULUI SUPLIMENTAR. DESCRIERE RELAŢIONALĂ
Chiorean, Luminita .....................................................................................................................pp.614-618


REFRAMING THE GAZE: EUROPEAN ORIENTALIST ART IN THE EYES OF TURKISH WOMEN ARTISTS
Dellios, Paulette .........................................................................................................................pp.619-631


GENDER AND INDIVIDUALISM IN AMERICAN CULTURE
Stefanovici, Anda .......................................................................................................................pp.632-643


THE STATUS OF ISLAMIC AND ROMANIAN WOMEN
Naznean, Andreea ......................................................................................................................pp.644-652


STUDIU ASUPRA PERCEPŢIEI POPULAŢIEI PRIVIND PROBLEMATICA DE GEN
Georgescu, Maria-Ana ................................................................................................................pp.653-661


HĂRŢUIREA SEXUALĂ A FEMEII – FENOMEN AL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE
Albu, Emilia & Lucica Cosa ........................................................................................................pp.662-667


WILLIAM BLAKE'S CONCEPT OF IMAGINATION
Ghita, Catalin .............................................................................................................................pp.668-679


VEILED IDENTITIES
Apostol, Nicoleta ........................................................................................................................pp.680-688


THE CONCEPT OF SELF IN VIRGINIA WOOLF'S MRS. DALLOWAY
Nicolae, Cristina .........................................................................................................................pp.689-695


MULTIPLE FACES OF REALITY IN THE NOVEL BLACK DOGS BY IAN MCEWAN
Stoica, Ioana ..............................................................................................................................pp.696-701


ANNIE DILLARD AND THE CHALLENGE OF ECOCRITICISM
Sfariac, Iustin ..............................................................................................................................pp.702-709


MAKING THE MOST OF BLOGS FOR ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Pop, Anisoara & S.Gomez Martinez ...........................................................................................pp.710-716


ASPECTS OF ADULT LANGUAGE LEARNING
Naznean, Adrian .........................................................................................................................pp.717-721


METAPHORICAL EXPRESSIONS WITH PESTE
Attila Imre ...................................................................................................................................pp.722-734


COLLABORATION AND NETWORKED COMMUNITIES FOR
PERSONAL DEVELOPMENT: ESP-RO YAHOOGROUP
Pop, Anisoara .............................................................................................................................pp.735-740


ENGLISH AND ROMANIAN BUSINESS DISCOURSE
Iatcu, Tatiana .............................................................................................................................pp.741-748


TASK-BASED LEARNING IN EDUCATION
Naznean, Andreea ......................................................................................................................pp.749-755


METACOGNITION AND LANGUAGE LEARNING
Naznean, Adrian .........................................................................................................................pp.756-760


TRANSLATING FOR THE WEB
Lako, Cristian ..............................................................................................................................pp.761-767


ENCORE- MODIFIEUR TEMPOREL, ADVERBE D'ASPECT ET PRÉSUPPOSITIONNEL. LE RÔLE DE L'ADVERBE ENCORE DANS LA SÉQUENCE TEXTUELL
Costea, Diana .............................................................................................................................pp.768-774


LES DICTIONNAIRES DU FRANÇAIS EN TANT QU'OUTILS DE LA LANGUE
Neagu, Mihaela ..........................................................................................................................pp.775-788


LE LANGAGE DES MÉDIAS : UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
Alic, Liliana ................................................................................................................................pp.789-799


CIRCUIT ÉNONCIATIF DE QUELQUES SLOGANS PUBLICITAIRES ROUMAINS ET FRANÇAIS
Burbea, Georgiana .....................................................................................................................pp.800-810


GESTION DU CORPUS DANS LA RECHERCHE TERMINOLOGIQUE
Popescu, Mihaela .......................................................................................................................pp.811-818


VOUVOIEMENT OU TUTOIEMENT
Cohen-Vida, Marion ...................................................................................................................pp.819-827


L'ANALYSE DE TEXTE AUX TRAVAUX DIRIGÉS EN FLE. UNE APPROCHE MÉTHODIQUE
Valcu, Angelica ..........................................................................................................................pp.828-834


LE CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES : UN OUTIL D'APPRENTISSAGE, D'ENSEIGNEMENT ET D'ÉVALUATION
Richerme, Francois & Eva Delcea ...............................................................................................pp.835-845


DICTATURE ET GÉNOCIDE : LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE EN MISSION
Florea, Vladimir ..........................................................................................................................pp.846-860


LE FANTASTIQUE MÉTAMORPHIQUE DE CORINNA BILLE
Clitan, Anca ................................................................................................................................pp.861-870


L'ENTRE-DEUX LANGUES ET LA PROBLÉMATIQUE IDENTITAIRE
CHEZ JULIEN GREEN ET EMIL CIORAN
Delcea, Eva Ildiko .......................................................................................................................pp.871-879


L'ENFANT, L'ARTISTE ET L'IMAGINATION POÉTIQUE : LES ORIGINES ET L'ÉVOLUTION D'UN MYTHE
(DEPUIS LE ROMANTISME ALLEMAND À GASTON BACHELARD)
Ghita, Roxana ............................................................................................................................pp.880-891


ORIENT ET OCCIDENT DANS LES ECHELLES DU LEVANT D'AMIN MAALOUF
Mateoc, Florica ...........................................................................................................................pp.892-902


LES DEGRÉS DE LECTURE DU PETIT PRINCE D'ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Luca, Alexandru .........................................................................................................................pp.903-911


LES TROUVAILLES FRANCOPHONES DES PERSONNAGES « FRANCO - APHONES » DE LA COMÉDIOGRAPHIE DE CARAGIALE, UNE NUIT ORAGEUSE
Stamatoiu, Cristian .....................................................................................................................pp.912-920


LA CHAMBRE OU COMMENT EXTRAIRE L'ENFER DE L'AUTRE
Teodorescu, Adriana ..................................................................................................................pp.921-929


MINÉRALITÉ ET ÉCRITURE DANS L'ŒUVRE D'HENRY BAUCHAU
Dambean, Corina .......................................................................................................................pp.930-940


LE TABLEAU COMME PRÉTEXTE DE ROMAN : LE RADEAU DE LA MÉDUSE
Enache, Eugenia ........................................................................................................................pp.941-947


PAX ROMANA ŞI EUROPA ANTICĂ
Fabian, Istvan .............................................................................................................................pp.948-953


DINAMICA IDENTITARĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ: DRAMATURGIA ABSURDULUI
Dusa, Inocentiu ...........................................................................................................................pp.954-962


CURRENT NEEDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION
Sacalean, Lucian .......................................................................................................................pp.963-977


THE STUDY OF INTELLIGENCE IN THE EURO-ATLANTIC AREA
Tanase, TIberiu ..........................................................................................................................pp.978-987


GLI ESULI ROMENI AL CONGRESSO DELL'EUROPA DELL'AJA (MAGGIO 1948)
Altarozzi, Giordano .....................................................................................................................pp.988-996


TEXTUAL EMOTIONS RECOGNITION WITH AN INTELLIGENT SOFTWARE OF SENTIMENT ANALYSIS
Consoli, Domenico ...................................................................................................................pp.997-1009


REPRESENTATIONS OF POSITIVE INTEGERS AS SUM OF SQUARES AND TRIANGULAR NUMBERS
Denis, Remy & S.N. Singh & S.P. Singh .................................................................................pp.1010-1020


Direct Decompositions of Quasigroups and Homotopies
Petrescu, Adrian .....................................................................................................................pp.1021-1026


GENERATED MOSCO CONVERGENCE FOR SETS
Bogdan, Marcel ......................................................................................................................pp.1027-1030


Application of Extrapolation Methods to Initial Value problems in Ordinary Di®erential Equations
Oprea, N. & D. Marginean ......................................................................................................pp.1031-1038


Property of Regular Excessive Measures
Marginean, Diana ...................................................................................................................pp.1039-1043


THE ARCHITECTURE OF A WEBSERVER FOR TIMETABLE PROBLEM
Cozac, Ion ..............................................................................................................................pp.1044-1049


TEACHING IMPROVEMENTS ON HAAR BASED CLASSIFIERES
Lefkovits, Szidonia ..................................................................................................................pp.1050-1060


KNOWLEDGE-BASED MOBILE AGENTS
Iantovics, Barna , Florin F. Nichita, David Hobby ....................................................................pp.1061-1069


Asupra dificultăţii Problemei recunoaşterii şi clasificării imaginilor (IRC)
Ispas, Ioan ..............................................................................................................................pp.1070-1075


Applications of Theorem Arens-Michael
Marginean, D. & N. Oprea ......................................................................................................pp.1076-1084


The operatorial form of the overdetermined infnite linear systems
Finta, Bela ..............................................................................................................................pp.1085-1087


LE ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN DANS LE PROCESSUS DECISIONNEL. ETUDE DE CAS: LE PARCOURS JURIDIQUE DE LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DECEMBRE 2007
Iliasa, Delia-Maria ..................................................................................................................pp.1088-1106


THE EUROPEAN PERSPECTIVE OF THE WESTERN BALKANS
Edfana Tiri & Pipa Donila ......................................................................................................pp.1107-1116


LE BILAN DE L'INTÉGRATION EUROPÉENNE ET SES PERSPECTIVES
Labori, Michel ........................................................................................................................pp.1117-1129


NATIONAL LINGUISTIC IDENTITY IN THE INTEGRATION/GLOBALIZATION CONTEXT
Leah, Claudia .........................................................................................................................pp.1130-1135


SOME INFLUENCES OF THE ENGLISH LINGUISTICS UPON THE NEW ROMANIAN GRAMMAR
Leah, Claudia .........................................................................................................................pp.1136-1142


LEARNING OR ACQUIRING? FOREIGN LANGUAGE/ENGLISH LANGUAGE KNOWLEDGE OF
HUNGARIAN EMPOYEES IN IRELAND
Szucs, Eszter Cecilia................................................................................................................pp.1143-1151


TELL US A STORY, JEANETTE…
David, Corina ..........................................................................................................................pp.1152-1155


'CANT YOU HEAR THE SHOOTING?' - DEATH AND VIOLENCE IN
PALESTINIAN- AMERICAN LITERATURE ON THE MIDDLE EAST CONFLICT
Frese, Sophia .........................................................................................................................pp.1156-1167
THE LISBON TREATY FROM THE PERSPECTIVE OF THE 27 MEMBER STATES
Corpadean, Adrian-Daniel ......................................................................................................pp.1168-1179


ANALYZING EU'S LOBBYING
Balosin, Miruna ......................................................................................................................pp.1180-1192


THE USE OF METAPHORS IN BUSINESS PRESS ARTICLES
Dalalau, Daniela ....................................................................................................................pp.1193-1200


TRADIŢIE ŞI MODERNITATE - NOTE LA O POETICĂ ARGHEZIANĂ
Stanescu, Doina .....................................................................................................................pp.1201-1208


THE GENERATIVE FORCE AND MOMENTOUSNESS OF THE GHOST WRITER
IN THE DESIGN OF THE ZUCKERMAN BOOKS BY PHILIP ROTH
Puscas, Corina ........................................................................................................................pp.1209-1214


PRINCIPII SI CRITERII ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVATARE SI EVALUARE A LIMBILOR STRAINE MODERNE LA NIVEL UNIVERSITAR
Bradea, Livia Otilia ................................................................................................................pp.1215-1226

DTP: the authors/ Korpos Csilla