EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION
AND MODERNITY

EITM
5th edition

24-25 OCTOBER 2013
TÂRGU - MUREŞ
ROMANIA
webmaster:
cristilako[at]yahoo.com

 

 

The Proceedings of the
EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 2, 2007, ISSN 1844-2048

Table-of-contents:


CÎT FACE UN INTELECTUAL?
Galaicu-Paun, Em. .............................................................................................................................pp.3-7


LA NARRAZIONE COME PRINCIPIO DI LIBERTÀ / NARAŢIUNEA CA PRINCIPIU AL LIBERTĂŢII
Spadaro, Antonio .............................................................................................................................pp.8-14


OPTZECISMUL DIN BASARABIA ŞI POEZIA ŞAIZECIŞTILOR RUŞI
Leahu, Nicolae ...............................................................................................................................pp.14-19


VINTILĂ HORIA INEDIT: CÂTEVA ROMANE NETRADUSE
Orian, Georgeta .............................................................................................................................pp.20-26


SIMBOLOGIA – UNITATE ÎN DIVERSITATE
Darabus, Carmen ...........................................................................................................................pp.27-32


SENTIMENTUL SACRULUI ÎN LIRICA ARGHEZIANĂ
Moraru, Cornel ...............................................................................................................................pp.33-39


TIMPUL ŞI CLIPA. O NARATIVĂ CU FAŢĂ POSTMODERNĂ ŞI CU SPATE MODERN
Podoaba, Virgil ..............................................................................................................................pp.40-49


ARTA PRERAFAELITĂ ÎN CONTEXTUL SOCIO-POLITIC EUROPEAN AL SECOLULUI AL XIX-LEA
Gadalean Loredana .......................................................................................................................pp.50-53


ŞTEFAN AUG. DOINAŞ, TEORETICIAN AL POEZIEI
Pantea, Aurel .................................................................................................................................pp.54-62


REVERIA ÎN OPERA LUI PAVEL DAN – SFERELE LUI AFARĂ ŞI ÎNLĂUNTRU TRĂITE DE IMAGINAŢIE
Chiciudean, Gabriela .....................................................................................................................pp.63-69


ÎNVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB ŞI DUALISMUL DE FACTURĂ BIZANTINĂ
Stefanescu, Dorin ...........................................................................................................................pp.70-75


AMBIGUITĂŢI ŞI IMPLICAŢII CONTRADICTORII ALE CONCEPTULUI DE AUTENTICITATE
Vrabie,Diana ..................................................................................................................................pp.76-80


TURISMUL DE MIRACOLE ( Adrian Popescu)
Cistelecan, Alexandru .....................................................................................................................pp.81-88


ASPECTE ALE PRESEI ROMANEŞTI DIN EXIL
Rad, Ilie ..........................................................................................................................................pp.89-96


FIII LUCEAFĂRULUI LUMI EMINESCIENE LA LAWRENCE ŞI ELIADE
Anca, George ...............................................................................................................................pp.97-109


SIMETRII OPOZIŢIONALE ÎN PSALMUL ARGHEZIAN"PRIBEAG ÎN ŞES, ÎN MUNTE ŞI PE APE…"
Cosmescu, Florentina .................................................................................................................pp.110-113


SACRU ŞI PROFAN ÎN POEZIA LUI TUDOR ARGHEZI
Boldea, Iulian ............................................................................................................................pp.114-124


SUBIECTUL ABSOLUT AL ARTEI ŞI ALTERITATEA CREATOARE
Marian, Rodica ...........................................................................................................................pp.125-129


DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A SCRIERILOR CELLEI SERGHI
Rad, Doina .................................................................................................................................pp.130-135


FICŢIUNEA FICŢIUNII ÎN NUVELISTICA LUI MIRCEA HORIA SIMIONESCU
Nica, Marius ................................................................................................................................pp.136-139


PERSONAJUL FEMININ ÎN NUVELELE LUI SLAVICI (CU APLICAŢIE PE NUVELELE "IDILICE")
Petrev, Andreea ..........................................................................................................................pp.140-147


IMIXTIUNEA IDEOLOGIEI COMUNISTE ÎN REVUISTICA LITERARĂ, ÎNTRE ANII 1967 ŞI 1989
Gorczyca, Mariana ......................................................................................................................pp.148-155


DEPĂŞIREA STEREOTIPURILOR CULTURALE. IMAGINEA CELUILALT ÎN JURNALE
ŞI NOTE DE CĂLĂTORIE
Szekely, Eva ...............................................................................................................................pp.156-166


SPAŢII CITADINE IMAGINARE LA MIRCEA CĂRTĂRESCU
Buda, Dumitru Mircea .................................................................................................................pp.167-171


POEZIE ŞI IRONIE - GEO DUMITRESCU ŞI MARIN SORESCU
Veronica Buta .............................................................................................................................pp.172-178


CREATIVITATE ŞI FIDELITATE ÎN TRADUCERE
Zgardan, Nina .............................................................................................................................pp.179-184


CONCEPT ŞI SEMNIFICAT ÎN TERMINOLOGIE
Zgardan, Nina & Aurelia Vartic ...................................................................................................pp.185-187


NOTE PE MARGINEA NATURII ADJECTIVULUI DIN PERSPECTIVA
RELAŢIEI CU SUBSTANTIVUL, VERBUL ŞI ADVERBUL
Valerica Sporis ...........................................................................................................................pp.188-192


CONSIDERAŢII ASUPRA RAPORTURILOR DINTRE SEMANTICĂ, LOGICĂ ŞI ONTOLOGIE
Butiurca,Doina ............................................................................................................................pp.193-200


O PERSPECTIVĂ SOCIOLINGVISTICĂ ASUPRA PRIMULUI NOSTRU DICŢIONAR URBAN.
REFLECŢII LEXICOLOGICE ŞI APRECIERI LEXICOGRAFICE
Mladin, Constantin-Ioan .............................................................................................................pp.201-210


IPOSTAZE FEMININE IN ARGOU - CATEVA OBSERVATII
Bota, Anamaria ..........................................................................................................................pp.211-214


FORME ALE NARATIVITĂŢII PERSONALE ŞI APERSONALE ÎN PROZA
FANTASTICĂ A LUI MIRCEA ELIADE
Agachi, Elena ............................................................................................................................pp.215-223


ISTROROMÂNA, ÎN VIZIUNEA LUI TRAIAN CANTEMIR
Danila, Ioan ...............................................................................................................................pp.224-231


TEXTUL DIALECTAL DIN PERSPECTIVĂ PRAGMATICĂ
Colciar, Rozalia ..........................................................................................................................pp.232-238


LOCUŢIUNILE: TIPURI STRUCTURALE ŞI NATURĂ SEMANTICĂ
Rus, Laura ..................................................................................................................................pp.239-243


DESPRE DINAMICA LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE. CÂTEVA CONSIDERAŢII SOCIOLINGVISTICE, LEXICOLOGICE ŞI PRAGMATICE PE MARGINEA NOILOR VERBE CU BAZA ANTROPONIM
Maldin, Constantin-Ioan .............................................................................................................pp.244-251


RAPORTUL DINTRE LITERATURA ORALĂ ŞI LITERATURA SCRISĂ
Loredana Gadalean ...................................................................................................................pp.252-256


ROMANITATE, ROMÂNITATE, ROMÂNISTICĂ, ÎN CAZUL GHEORGHE CARAGAŢĂ
Danila, Ioan ................................................................................................................................pp.257-264


DISCURS ESEISTIC. COERENŢĂ, REFERENŢIALITATE, COEZIUNE
Chiorean, Luminita .....................................................................................................................pp.265-272


COMUNICAREA - MIJLOC ŞI SCOP ÎN EDUCAŢIE
Bradea, Livia .............................................................................................................................pp.273-282


19TH C. NORTHERN VS. SOUTHERN WOMAN IN AMERICAN MOVIES
Stefanovici, Anda .......................................................................................................................pp.283-288


PSIHOLOGIA RELAŢIILOR DINTRE SEXE
Albu, Emilia ...............................................................................................................................pp.289-294


INTERPRETING THE MUSES IN MUSEUMS OF MALAYSIA
Dellios, Paulette .........................................................................................................................pp.295-303


ROMANIAN WOMEN IN POLITICS BEFORE AND AFTER 1989
Dalalau, Daniela ........................................................................................................................pp.304-308


EMIGRAREA FORŢEI DE MUNCĂ FEMININE ŞI CRIZA FAMILIEI
Georgescu, Maria .......................................................................................................................pp.309-314


A BACKGROUND FEMININE CHARACTER IN ALEXANDRIA QUARTET
Tatiana Iatcu ..............................................................................................................................pp.315-318


METAPHORICAL ICMS IN CYBERGENRE REPRESENTATION
Ignasi Navarro .............................................................................................................................pp.319-329


GAMES AND SPORTS IN ENGLISH IDIOMS
Zoltan Ildikó ................................................................................................................................pp.330-338

THERAPY THROUGH LOOKING BACK,
Popa, Adina ...............................................................................................................................pp.339-346


DEFINING JEWISH-AMERICAN LITERATURE
WITHIN THE MULTICULTURAL CONTEXT OF AMERICAN LITERATURE
Puscas, Corina ............................................................................................................................pp.347-350


MEDIATION SKILLS - TRADITION OR INNOVATION IN FOREIGN LANGUAGE METHODOLOGY
Neagu, Ionela .............................................................................................................................pp.351-356


BEYOND ONLINE ADVERTISING
Lako, Cristian ..............................................................................................................................pp.357-363


TEACHING THINKING
Vizental, Adriana ........................................................................................................................pp.364-368


TEACHING FOREIGN LANGUAGES VS. TEACHING THINKING
Vizental, Adriana ........................................................................................................................pp.369-375


EVALUATING PRESENTATION SKILLS
Granescu, M. ..............................................................................................................................pp.376-379


INDIAN VS BRITISH CULTURAL ASPECTS IN E. M. FORSTER'S A PASSAGE TO INDIA
Pirnuta, Oana-Andreea ...............................................................................................................pp.380-385


ON LOVE, FEAR AND SIN
Nicolae, Cristina .........................................................................................................................pp.386-390


ASPECT AND VOICE CONVEYORS CONTRASTIVELY VIEWED:
GERMAN, ENGLISH AND ROMANIAN FUNCTION VERB PHRASES
Maciuca, Gina ............................................................................................................................pp.391-395


INFORMATION DENSITY IN CLASSIFIED ADVERTISING
Pop, Anisoara .............................................................................................................................pp.396-403


COVERT COMMUNICATION IN ADVERTISING: A CASE STUDY
Pop, Anisoara .............................................................................................................................pp.404-410


BODILY INSCRIPTIONS AND THE MARKET OF PUBLIC OPINION IN 18TH CENTURY ENGLAND
Tolomei, Ana Maria ...................................................................................................................pp.411-419


WOMEN'S STATUS IN THE EARLY XXth CENTURY SOCIETY
AS REFLECTED IN VIRGINIA WOOLF'S FICTION
Pirnuta, Oana-Andreea ...............................................................................................................pp.420-427


TEACHER'S BEHAVIOUR IN THE CLASSROOM
Nitu, Amalia &Cristina Dogarel ...................................................................................................pp.428-434


COMMUNICATIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Nica, Marius ................................................................................................................................pp.435-438


TO BE OR NOT TO BE ... RESISTANT TO CHANGE
Han, Bianca ................................................................................................................................pp.439-442


LANGUAGE TRAVELS: REFLECTIONS OF AN ORANGE-JUICE DRINKER
Dellios, Paulette .........................................................................................................................pp.443-451


L'IMPERSONNEL DANS LA PERSPECTIVE DE L'ACTANCE
Alic, Liliana ................................................................................................................................pp.452-461


LA MISE AU TRAVAIL DES ÉLÈVES :
CONCEPTION, GESTATION, NAISSANCE D'UNE NOTION ?
Vladimir Florea ...........................................................................................................................pp.462-475


SPECIFICITES ET PARADOXES DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES DANS LE CONTEXTE SCOLAIRE – OBSERVATION ET FORMATION
Neagu, Mihaela ..........................................................................................................................pp.476-487


MALLARMÉ – ENTRE LA PSYCHANALYSE ET LA LINGUISTIQUE
Georgescu, Corina ......................................................................................................................pp.488-493


NERVAL ET WATTEAU – UN MÊME VOYAGE : « LE VOYAGE À CYTHÈRE »
Bloju, Loredana ..........................................................................................................................pp.494-499


LE DERNIER JOUR D'ANTOINE DE SAINT- EXUPERY
Cristian Stamatoiu ......................................................................................................................pp.500-508


ACTION ET REFLECTION DANS VOL DE NUIT D'ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Luca, Alexandru .........................................................................................................................pp.509-513


LA DIMENSION DES PERCEPTIONS CHEZ ZOLA
Georgescu, Corina ......................................................................................................................pp.514-518


UN AVATAR DE LA LEGENDE D'ULENSPIEGEL
Boatca, Maria .............................................................................................................................pp.519-531


ALCHIMIE DE L'OEUVRE ET TRANSPOSITION DU MOI
(HENRI-PIERRE ROCHE, FRANZ HELLENS, SIMONE DE BEAUVOIR)
Mijea, Camelia ...........................................................................................................................pp.532-546


L'ESTHETIQUE KUNDERIENNE – ENTRE TRADITION ET MODERNITE ?
Sylvain Audet .............................................................................................................................pp.547-557


HUYSMANS, CRITIQUE D'ART ET ÉCRIVAIN
Enache, Eugenia ........................................................................................................................pp.558-568


L'IMAGINAIRE DU MINERAL DANS ANTIGONE D'HENRY BAUCHAU
Dambean, Corina .......................................................................................................................pp.569-577


LES VOIES ACTUELLES DE PROMOTION DE LA LITTERATURE BELGE A CLUJ
Coiug, Ana .................................................................................................................................pp.578-583


ARCHITECTURE ET HASARD CHEZ ANDRÉ GIDE ET ROGER MARTIN DU GARD
Aldea, Irina .................................................................................................................................pp.584-589


ART DU MYSTÈRE ET INTERTEXTUALITÉ. ÉTUDE COMPARATIVE :
MATEIU CARAGIALE ET BARBEY D'AUREVILLY
Apostol,Adriana ..........................................................................................................................pp.590-595


LE POÈTE MAURICE ROLLINAT – REPRÉSENTANT DU SYMBOLISME FRANÇAIS
(ASPECTS DE LANGAGE)
Ciodaru, Ina ................................................................................................................................pp.596-602


CRITERES DE COMPETENCE UNIVERSITAIRE POUR LES TRADUCTEURS
Iancu, Gabriela ...........................................................................................................................pp.603-611


FEMEIA ÎN IZVOARELE ISTORICE ALE SECOLELOR XIV-XVII.
TESTAMENTELE CA SURSĂ DOCUMENTARĂ PENTRU ISTORIA FEMEII
Georgeta Fodor ..........................................................................................................................pp.612-619


STUDENŢI ARDELENI LA ACADEMIA MILITARĂ "LUDOVIKA"
Sigmirean, Cornel ......................................................................................................................pp.620-623


POLITICI IMPERIALE ŞI TOLERANŢĂ ÎN IMPERIUL ROMAN TÂRZIU
Husar, Adrian ..............................................................................................................................pp.624-633


REVOLUŢIA FRANCEZĂ, NAPOLEON I ŞI ŢĂRILE ROMÂNE
Suciu, Felician ...........................................................................................................................pp.634-644


ARCHETIPUL CULTURAL ŞI CONCEPTUL DE TRADIŢIE
David, Doina & Calin Florea .......................................................................................................pp.645-652


SPECIFICUL CONCEPTULUI DE TRADIŢIE ÎN CADRUL ONTOLOGIEI SOCIALE ÎN POSTMODERNITATE
David, Doina & Calin Florea .......................................................................................................pp.653-657


POLITICA DE MEDIU ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
Dogaru, Lucretia .........................................................................................................................pp.658-661


On the functional equation of generalized pseudomediality
Petrescu, Adrian ................................................................................. .......................................pp.662-665


Some interpolation properties and tensor product stability of Stolz Mappings
Tita, Nicolae ...............................................................................................................................pp.666-669


SECURING WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS BASED ON IEEE 802.1X AND X.509 CERTIFICATES
Crainicu, Bogdan ........................................................................................................................pp.670-673


DRUMURI OPTIME ÎN GRAFURI ORAR
Cozac, Ioan ................................................................................................................................pp.674-682


HYBRID EXPERT SYSTEM AGENTS
Iantovics, Barna ..........................................................................................................................pp.683-689


Product of binary relations
Finta, Bela ..................................................................................................................................pp.690-692


Closedness of the solution mapping for parametric equilibrium problems
Bogdan, Marcel and D. Inoan .....................................................................................................pp.693-698


THE ICMA AGENTS INTELLIGENCE
Iantovics, Barna ..........................................................................................................................pp.699-708


THEORETICAL ASPECTS OF LEARNING IN NEURAL COMPUTATION
Enachescu, Calin ........................................................................................................................pp.709-717


THE STATUS OF VIRTUAL ORGANIZATIONS
Radoiu, Dumitru .........................................................................................................................pp.718-723


RECUNOAŞTEREA FORMELOR ŞI CLASIFICAREA AUTOMATĂ A IMAGINILOR,
O MODELARE ÎN PATRU PAŞI
Ispas, Ioan ..................................................................................................................................pp.724-730


TOWARDS BUILDING SOFTWARE PROJECT TELEMETRY TOOLS
Roman, Adrian ...........................................................................................................................pp.731-734