EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION
AND MODERNITY

EITM
5th edition

24-25 OCTOBER 2013
TÂRGU - MUREŞ
ROMANIA
webmaster:
cristilako[at]yahoo.com

 

 

The Proceedings of the
EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 1, 2005, ISSN 1844-2048

Table-of-contents:

TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN POEZIA LUI ŞTEFAN AUG. DOINAŞ
Boldea, Iulian, Prof.,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România......................................................... pp.1-15


AVANGARDA POETICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN
Buda, Dumitru-Mircea Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România..................................... pp.16-22


MALADII IDENTITARE ÎN CULTURA GLOBALIZĂRII. TREI INSTANŢE PREMONITORII:
CONSTANTIN NOICA, MIRCEA VULCĂNESCU, PETRE ŢUŢEA
Campan, Diana, Assist. Prof., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România............................ pp.23-31

CONCEPTE EXISTENŢIALISTE ÎN DRAMA „IERTAREA” DE ION BĂIEŞU
Constantinescu, Catalina, Assist. Prof., Universitatea din Piteşti, România ..................................................pp. 32-40

MYTHOS - ÎNTRE CONŞTIENT ŞI INCONŞTIENT
Daramus, Lucia, Cultural Editor , Radio „Renaşterea”, Cluj-Napoca, România............................................. pp. 41-54


FICŢIUNEA CIORAN: UN CAZ DE INTEGRARE?!
Diaconu, Mircea A., Prof., Universitatea din Suceava, România................................................................. pp. 55-73

IMAGINI ALE CORPULUI ŞI SEXUALITĂŢII ŞI CONSTRUCŢIA REPREZENTĂRILOR
DESPRE STAT ŞI CORUPŢIE ÎN DECADENTISMUL EUROPEAN ŞI ROMÂNESC
Lacatus, Adrian, Instructor, Universitatea Transilvania din Braşov, Romania ................................................pp.74-80

DEDUBLAREA ÎN DISCURSUL NARATIV FANTASTIC LA G. RODENBACH ŞI M. EMINESCU
Marian, Rodica, Researcher, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, România ...................pp.81-90

ELITE ŞI IDEOLOGII CULTURALE. CÂTEVA CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL TEORETIC
Moraru, Cornel, Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .....................................................pp. 91-99

MOARTE ŞI BALCANISM ÎN SUB PECETEA TAINEI
Nica, Marius, Instructor, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, România ...............................................pp.100-111


„ROMANIA HUNGARICA”- CONTACTE LINGVISTICE SI CULTURALE ROMANO-MAGHIARE
Niculescu, Alexandru, Prof., Universitatea din Udine, Italia ......................................................................pp.112-137


COORDONATE ALE TRADIŢIEI ÎN PROZA LUI VINTILĂ HORIA: RELIGIA ŞI MITURILE ORIGINILOR
Orian, Geta, Assist. Prof., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ..............................................pp. 138-148


IPOSTAZE ALE FEMINITĂŢII ÎN PROZA LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU ŞI DIMITRIE BOLINTINEANU
Petre, Andreea, Instructor, Universitatea Transilvania Brasov, Romania ...................................................pp. 149-161


HELIADE, UN HEGELIAN?
Stefanescu, Dorin, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..................................pp.162-169

(RE)LECTURĂ ŞI CREATIVITATE LINGVISTICĂ. REPERE DIDACTICE
PRIVIND RECEPTAREA DISCURSULUI POETIC
Szekely, Eva Monica, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..............................pp.170-182

LIMBAJ ŞI EXPERIENŢĂ UMANĂ
Ana, Valentina, Assist. Prof., Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, România....................................... pp.183-188

NEOLOGISMELE ÎN ARGOU
Bota, Anamaria, Instructor, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România......................................... pp. 189-194

DESPRE CONECTORII TEMPORALI ÎN NARAŢIUNILE PREŞCOLARILOR ROMÂNI
Buja, Elena, Instructor, Universitatea Transilvania Brasov, Romania.........................................................pp. 195-205


INFLUENŢA FRANCEZĂ
Butiurca, Doina, Assist. Prof., Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, România..................................... pp.206-212


DREPTUL LA REPLICĂ ŞI ÎNCĂLCĂRILE LUI
Capusan, Horia, Instructor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România......................................... pp.213-221

ARHITECTURA DISCURSIVĂ ÎN ESEURILE LUI NICHITA STĂNESCU
Chiorean, Luminita, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ...............................pp. 222-232


DESTINUL UNUI IDIOM – GRAIUL CEANGĂIESC DIN MOLDOVA
Danila, Ioan, Assist. Prof., Bacau Universitatea din Bacău, România ........................................................pp.233-243


AVANTAJE ALE UTILIZĂRII CONCEPTULUI DE „URMĂ“ ÎN DESCRIEREA SINTACTICĂ
Gheorghe, Mihaela, Assoc. Prof., Universitatea „Transilvania“ din Braşov, România ................................pp.244-254

DIN NOU DESPRE PREDICATIVITATEA MODURILOR NEPREDICATIVE ÎN GRAMATICA ROMÂNEASCĂ. PERSPECTIVE MONOGRAFICE ŞI ATITUDINI INTERPRETATIVE
Mladin, Constantin-Ioan, Assist. Prof., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România ..........pp. 255-265


UN FAPT LINGVISTIC DE ACTUALITATE: INFLUENŢA ENGLEZĂ ASUPRA LIMBII ROMÂNE
Rus, Maria Laura, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .......................................pp. 266-272


SCRIEREA - URMĂ ŞI DIFERENŢĂ (SPAŢIUL LITERATURII MODERNE CA SPAŢIU
AL REGRESIUNII SPRE SCRIEREA ORIGINARĂ)
Stoica, Loredana, Instructor, University of Ploiesti, Romania ....................................................................pp. 273-278


POLISEMIE SAU OMONIMIE TERMINOLOGICĂ?
Zgardan, Mariana, Assoc. Prof., Universitatea Tehnică, Chişinău, Republica Moldova ............................pp. 279-283


THE FORMATION OF THE HIERARCHY OF THE MEDIEVAL CHURCH IN ENGLAND AND HUNGARY
Abkarowitz Endre, Eszterházy College, Eger, Hungary.............................................................................. pp.284-294


BUSINESS ENGLISH DEVELOPMENT
Cocarta, Luminita , Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Romania ..................................................................pp. 295-301

‘MEMBERSHIP CATEGORIZATION DEVICES’ (MCD) IN FACE TO FACE INTERACTION
-AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE
Coposescu, Liliana Assoc. Prof., Universitatea Transilvania Brasov, Romania ........................................ pp. 302-312

MODERNISM – A MOVEMENT OF EUROPEAN INTEGRATION
Dobrinescu, Anca, University of Ploiesti, Romania ................................................................................. pp. 313-324

EVOLUTION OF GROUP-DYNAMICS IN THE CLASSROOM
IN THE LIGHT OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
Han, Bianca, Instructor,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..............................................pp.325-335

ROMANIAN WOMEN AND THEIR EXILES
Iatcu, Tatiana, Assoc. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România, .......................................pp 336-343


ENGLISH LANGUAGE SUPPORT PROGRAMS FOR LANGUAGE
MINORITY STUDENTS IN NORTH AMERICA
Lacatusu, Tamara, Prof., Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi, Romania .........................................................pp.344-351


PRACTICAL ASPECTS OF TRANSLATION: BRIDGING THE GAP BETWEEN THEORY AND PRACTICE
Libeg, Andrea, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ............................................pp.352-358


GREAT EXPECTATIONS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN PIP AND MAGWITCH
Manea, Camelia-Maria, Assist. Prof., Universitatea din Piteşti, Romania .................................................pp. 359-364


REMARKS ON THE RECENT ENGLISH LOANWORDS IN THE ROMANIAN VOCABULARY OF ECONOMICS
Manea, Constantin, Assoc. Prof., Universitatea din Piteşti, Romania .........................................................pp.365-370


INDIA AS A SOCIAL - HISTORIC METAPHOR IN KIPLING’S KIM
Medrea, Nicoleta, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ......................................pp. 371-377


A CONTENT ANALYSIS OF GENDER REPRESENTATION IN RADIO COMMERCIALS
Pop, Anisoara, Assist. Prof., „Dimitrie Cantemir” University, Târgu Mureş, Romania .................................pp. 378-385


PERSUASION IN MEDICAL ADVERTISING WITHIN THE CONTEXT OF DISJUNCTIVE GRAMMAR
Pop, Anisoara, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ........................................pp. 386-395


DAVID HARE: ATTACKING THE HUMANIST TRADITION OF SOCIAL DRAMA
Presada, Diana, Assist. Prof., Petroleum-Gas University of Ploiesti. Romania ...........................................pp. 396-401


GLORIA NAYLOR’S STYLE IN THE WOMEN OF BREWSTER PLACE
Puscas, Corina, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ...........................................pp.402-408


OLD GHOSTS, NEW GHOSTS: A LOCK-UP HISTORY
Roibu, Magdalena, Instructor, University of the West, Timisoara, Romania ..............................................pp. 409-419

AMERICA VS THE UNITED STATES: MARKETING THE AMERICAN DREAM
Rus, Dana, Instructor,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..................................................pp. 420-427

NATHANIEL HAWTHORNE’S WOMEN: TRADITION AND MODERNITY
Stefanovici, Anda, Assoc. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..................................pp.428-436

BODY CONSTRAINTS IN THE 18TH CENTURY TATLER AND SPECTATOR
Tolomei, Ana Maria, Instructor, Universitatea “Petrol – Gaze” Ploiesti, Romania .....................................pp. 437-446

HISTORY AND HISTORIES
Vertes-Olteanu, Andreea, Instructor,Timisoara .........................................................................................pp. 447-454

LIVING TOGETHER –ETHIC NORMS OF MINORITIES LIVING IN HUNGARY
Hotopan, Ana, Univ. Szeged, Ungaria .................................................................................................... pp. 455-459


A LEXICAL ODYSSEY FROM THE MALAY WORLD
Delios, Paulette, Researcher, Malaysia ....................................................................................................pp.460-463


LES CONTRAINTES DU STYLE
Mustatea Alexandrina, Prof., Universitatea din Piteşti, Romania ...............................................................pp.464-468


POÉTIQUE DE L’ANTHROPONYMIE DANS BOULE DE SUIF DE MAUPASSANT
Florea, Vladimir, IUFM de Versailles, France ............................................................................................pp.469-481


CORPS, SENS, DISCOURS. ÉLÉMENTS POUR UNE TRANSANTHROPOLOGIE VIRTUELLE
.Zarnescu, Narcis, Assoc. Prof., Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Romania .........................................pp.482-490


INTERFÉRENCES LATINES : LE FRANÇAIS, L’ITALIEN, LE SENISEN, LE ROUMAIN
Apostol, Adriana Instructor, Pitesti, Romania............................................................................................pp. 491-498


Învăţarea reţelelor neuronale pe bază de exemple
Enachescu, Calin, Assoc. Prof., Petru Maior” University of Târgu Mureş, România.....................................pp.599-610


LA FORMATION DU PLURIEL EN ESPAGNOL ET FRANÇAIS
Cirstea, Aniela Instructor, Universitatea din Piteşti Romania ....................................................................pp. 511-514


NOMS ABSTRAITS / NOMS CONCRETS. DIFFICULTÉS DE CLASSEMENT
Micu, Corina-Silvia, Instructor, Universitatea Transilvania Braşov, Romania............................................ pp. 515-519


LE RENOUVEAU DES LANGUES DE SPÉCIALITÉ DANS L'ANNÉE EUROPÉENNE DE LA
CITOYENNETÉ PAR ÉDUCATION
Badulescu, Sanda Marina, Prof., Universitea din Pitesti, Romania.......................................................... pp. 520-532


LA DICHOTOMIE DE LA NARRATRICE DANS LE ROMAN DE MARGUERITE DURAS ”L’AMANT”
Bikulcius, Vytautas, Assoc. Prof., l‘Université de Siauliai Lithuania ..........................................................pp. 533-536


AU BONHEUR DES DAMES OU LA MÉTAMORPHOSE D’UN ESPACE
Georgescu, Corina-Amelia, Assist. Prof., Universitatea din Pitesti, România ............................................pp. 537-544

GEORGES RODENBACH ET LES SYMBOLISTES ROUMAINS
Enache, Eugenia Assist. Prof.,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ...................................pp. 545-555


LE JEU DES PLANS TEMPORELS
Bloju, Loredana, Instructor, Pitesti Colegiul Universitar de Institutori Romania........................................ pp. 556-561


MARQUES DE LA SUBJECTIVITÉ DU NARRATEUR
Bloju, Loredana, Instructor, Colegiul Universitar de Institutori Pitesti Romania........................................ pp. 562-568


ESPACE ILLUSOIRE ET SPECULATION DANS SI LE GRAIN… D’ANDRE GIDE
Lefter, Diana-Adriana, Instructor, Universitatea din Pitesti, Romania .......................................................pp. 569-576


L’ESPACE-MODE DE VISION ET REPRÉSENTATION SÉMIOTIQUE
DANS L’OEUVRE DE MICHEL TOURNIER
Mitu, Mihaela, Assist. Prof., Universitatea din Piteşti, Romania ................................................................pp. 577-583


QUELQUES PROCÉDÉS UTILISÉS PAR P. CORNEILLE DANS SES TRAGÉDIES POUR
LA VEDETTISATION DU PROTAGONISTE
Radulescu, Vasile, Assist. Prof., Universitatea din Piteşti, Romania ...........................................................pp.584-593


L’ACTUALITÉ DE SAINT-EXUPÉRY
Luca, Alexandru, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ....................................pp. 594-599

RAISON ET SENSIBILITÉ DANS LA RELIGIEUSE DE DENIS DIDEROT
Goilan – Sandu, Liliana, Instructor, Universitatea din Pitesti, România ....................................................pp.600-606


ANDRÉ GIDE ET ROGER MARTIN DU GARD - DEUX MONDES, UN SEUL ESPACE
Aldea, Irina, Instructor, Pitesti Romania.................................................................................................... pp.607-611


LA NAUSÉE OU L’ÉCRITURE COMME POSSIBILITÉ DE SE LIBÉRER DE LA LIBERTÉ
Dambean, Corina, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România...................................... pp.612-620


POLITICA ŞCOLARĂ A GUBERNIULUI ŞI DIETEI TRANSILVANIEI ÎN EPOCA LUMINILOR
Chiorean, Ioan, Researcher, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, România...................................... pp.621-625


PREGĂTIREA INTELECTUALĂ A FUNCŢIONARILOR INSTITUŢIILOR DE CREDIT ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA PÂNĂ LA 1918
Dobrescu, Vasile Prof., University of Targu- Mures, Romania ...................................................................pp. 626-642


THE IDEA OF EUROPE: BETWEEN UTOPIANISM, HEGEMONY AND EMPIRE.
COMMON CULTURAL HERITAGE OF THE GRAECO – ROMAN WORLD
Husar, Adrian Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .....................................................pp.643-657


CHARLEMAGNE FATHER OF THE CONTINENT.
THE IDEOLOGY OF THE EUROPEAN CHRISTIAN EMPIRE.
Fabian, Istvan, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România
............................................pp.658-662

Modelarea mersului trenurilor cu ajutorul unui graf expandat
Cozac, Ioan, Assist. Prof.,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..........................................pp. 663-666


Inside the IPsec Headers: AH (Authentication Header) and ESP (Encapsulating Security Payload)
Crainicu, Bogdan Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .................................. pp. 667-675


Gauss-Seidel's Theorem for Infnite Systems of Linear Equations (II)
Finta, Béla, Assoc. Prof.,“Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .............................................pp.676-684


Security Issues of the Mobile Multiagent Systems
Iantovics, Barna, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .........................................pp.685-693


Evolutionary Mobile Agents
Iantovics, Barna, Instructor, “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ........................................pp. 594-702


Modelare şi modele matematice în recunoaşterea obiectelor şi clasificarea automată a imaginilor
Ispas, Ioan, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România ..............................................pp.703-723


On the Postulates for Lattices
Laslo, Gratiela, Assist. Prof., “Petru Maior” University of Târgu Mureş, România .......................................pp. 724-749


"The effects on accession to EU on the credits in Bulgaria and Romania"
Marinov, Georgi, Assist. Prof., University of Economics - Varna, Bulgaria.................................................. pp.750-757

Compatible partial orders in unary algebras
Szilágyi, Miklós, Prof., Tg. Mures Szilagyi, Szilvia, Hungary .................................................................... pp.758-762


Applications of some equivalent quasinorms on sequence spaces
Tita,Nicolae, Prof., Universitatea Transilvania Brasov, Romania ...............................................................pp.763-768