Publicaţii Colegiul editorial Referenţi ştiintifici Evenimente Regulamentul editurii
Prezentarea editurii
----------------------------
----------------------------
----------------------------

Editura Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş funcţionează în baza avizului Ministerului Culturii nr. 3543/ 22.03.95/ 24.10.1996, activitatea sa fiind dedicată exclusiv publicării de lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor români şi străini din domenii ca ştiinţele inginereşti, ştiinţele exacte, ştiinţele sociale, economice sau studiile umaniste. Volumele propuse spre publicare beneficiază de un sistem de evaluare şi recenzare, asigurat atât de experţi interni (din Universitatea „Petru Maior”) cât şi din reputaţi specialişti externi din instituţiile de învăţământ superior sau cercetare din ţară şi străinătate. De asemenea, editura încearcă să identifice, în funcţie de specificul fiecărui proiect editorial, un câmp de distribuţie internaţional cât mai vast, cărţile fiind trimise spre stocare şi catalogare în biblioteci prestigioase din Europa şi Statele Unite. Editura Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş este inclusă în catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România, al Asociaţiei Editorilor din România şi beneficiază de parteneriate internaţionale, materializate în publicarea de traduceri ale unor autori străini, respectiv prin promovarea lucrărilor autorilor români în străinătate.
Pot publica, în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în varianta digitală, cadrele didactice titulare şi/sau asociate universităţilor româneşti sau europene care sunt autori de lucrări didactice şi tehnico-ştiinţifice, dacă întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de regulamentul de funcţionare al editurii. Editura este condusă de un colegiu editorial, din care fac parte directorul editurii (prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”), decanii facultăţilor patronate de universitate, precum şi un consilier editorial cu atribuţii administrative. În acelaşi timp, există un board de 40 de referenţi ştiinţifici din ţară şi străinătate care sunt implicaţi în evaluarea şi recenzarea din punct de vedere calitativ a publicaţiilor.
Sub auspiciile editurii apar o serie de jurnale ştiinţifice apreciate de comunitatea academică naţională şi indexate în numeroase baze de date internaţionale (inclusiv Thomson Reuters -ISI). Este vorba despre Studia Universitatis Petru Maior. Philologia (revistă acreditată în categoria B de către CNCS), Curentul Juridic (revistă acreditată în categoria B de către CNCS), Studia Universitatis Petru Maior. Historia (revistă acreditată în categoria C de către CNCS), Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Tg. Mures (revistă acreditată în categoria B de către CNCS), Studia Universitatis Petru Maior. Series Oeconomica. De un prestigiu internaţional important se bucură şi volumele de Proceedings ale unor conferinţe organizate la Universitatea „Petru Maior”, volume publicate de Editura Universităţii. Astfel, Proceedings of the International Conference European Integration between Tradition and Modernity este indexată Thomson Reuters – Web of Science în catalogul Conference Proceedings Citation Index (volumele 2007,2009, 2011).

Semnatura Petru Maior