Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2018

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Prof. dr. Călin Enăchescu Rector
2. Prof. dr. ing. Liviu Moldovan avere interese Prorector științific
3. Prof. dr. Tatiana Dănescu Prorector didactic
4. Conf. dr. ing. Mircea Dulău Decan
5. Conf. dr. ing. Gabriela Strnad Prodecan
6. Șef. lucr. dr. ing. Sorin Albu Director departament
7. Prof. dr. ing. Dorin-Romeo Bică Director departament
8. Prof. dr. Iulian Boldea Prorector, Director CSUD
9. Conf. dr. Giordano Altarozzi Decan
10. Lector dr. Dumitru Mircea Buda Prodecan
11. Conf. dr. Genge Bela avere interese Director departament
12. Conf. dr. Luminița Chiorean Director departament
13. Lect. dr. Mihaela Natea Director departament
14. Conf. dr. Daniela Ștefănescu Decan
15. Lector. dr. Vasile-Adrian Boantă Prodecan didactic
16. Lector. dr. Ioan-Ovidiu Spătăcean Prodecan stiintific
17. Conf. dr. Călin Comes Director departament
18. Conf. dr. Kardos Mihaela Director departament
19. Conf. dr. Nicolae Ploeșteanu Director departament
20. Prof. dr. Cornel Sigmirean Președinte Senat
21. Lector dr. Angela On Director CIFR
22. Prof. dr. Petruța Blaga avere interese Director CIP
23. Conf. dr. Alexandra Silvaș Director DPPD
24. Radu Boarescu D.G.A.
25. Luminița Pâncă avere interese Contabil șef
26. Liliana Todoran Șef birou
27. Irina Bîrsan Secretar șef universitate
28. Maria-Cristina Husar Secretar șef
29. Bakos Irma Secretar șef
30. Nicoleta Sabău avere interese Secretar șef
31. Arina-Florența Modrea avere interese Director CMC
32. Anda Dârjan Șef serviciu
33. Anuța Boroș avere interese Șef serviciu
34. Ioan Todoran Șef birou
35. Antonia Suciu Șef birou
36. Ana-Maria Toncian Șef Birou Achiziții Publice
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș