Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente & Conferințe


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE


Online Marketing Academy - GOOGLE RO

Competente lingvistice

Proiecte europene

Consorțiu

Bibliotecă & Publicații

Programe europene

Editura universității

Imagini din universitate

Licitații

Studenți / Regulamente

Resurse WEB

Documente&regulamente

Școala doctorală

Concursuri didactice

Concursuri - didactic auxiliari si nedidactic

ERASMUS - Open Minds Week

Alegeri 2015

Forum


 

O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE

 

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-și continuitatea instituțională și permanența culturală
în ciuda a numeroase constrângeri și obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate și reputație ca o autentică și generoasă "Universitate pentru comunitate".
Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluție complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanență ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate și cultură în arealul mureșean.
Alături de alte instituții prestigioase - Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Artă Teatrală - ea a format multe generații de studenți, care prin gradul lor de pregătire și specializare au capacitatea de a fi competitivi pe piața muncii.
Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o puternică dinamică instituțională exprimată în apariția a noi facultăți și specializări, în creșterea numărului de studenți și cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltării și modernizării au produs efecte benefice pentru consolidarea instituțională și pentru calitatea procesului de învățământ, sporindu-i prestigiul și autoritatea. Eforturile și resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituțională specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor și partener credibil și atractiv pe plan național și internațional.
Deschiderea spre mediul social și economic, capacitatea de a răspunde competent la solicitările și provocările exterioare, colaborările și parteneriatele stabilite cu multe instituții și firme situează universitatea pe poziția unui veritabil integrator în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor.
Preocupată de adaptarea continuă la standardele europene, Universitatea "Petru Maior" depune eforturi stăruitoare pentru a răspunde eficient la cerințele reformei și modernizării instituționale.
Universitatea "Petru Maior" a intrat în noul mileniu de cultură și civilizație cu dorința de a fi un puternic centru de educație și cercetare, de iradierea spirituală și culturală, capabil să răspundă cerințelor formării noilor generații, pentru deplina lor integrare în noua lume de valori.

 

  

Certificat EUA

Universitate evaluată internaţional de IEP-EUA

Certificat ARACIS

Universitate evaluată de ARACIS cu grad de încredere ridicat

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș
Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088

 

Rectorat
Telefon: +40 265 262275
Fax: +40 265 262275
E-mail: secretariat.rectorat@upm.ro

 

Secretar sef universitate
Telefon: +40 265 262275
Fax: +40 265 262275
E-mail: rectorat@upm.ro

 

Secretariat prorectorate
Fax: +40 265 211838

 

Prorectorat didactic
Telefon: +40 265 215958
E-mail: prorector_didactic@upm.ro

 

Prorectorat stiintific
Telefon: +40 265 211838
E-mail: prorector_stiintific@upm.ro

 

Facultatea de Inginerie
Tel: +40 0265 233212
E-mail decanat: decanat@ing.upm.ro
E-mail secretariat: secretariat@ing.upm.ro
 
Facultatea de Științe și Litere
Tel: +40 0265 236034
E-mail decanat: decanat@science.upm.ro
E-mail secretariat: secretariat@science.upm.ro

 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
Tel: +40 0265 219034
E-mail decanat: decanat@ea.upm.ro
E-mail secretariat: secretariat@ea.upm.ro

 

Centrul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă
Tel: +40 0265 250853
E-mail: contact@ifrd.upm.ro

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Tel: +40 0265 251156
E-mail: dppd@upm.ro
panaite.gabriela@ science.upm.ro
cernat.vasile@science.upm.ro

 

Centrul de Instruire și Perfectionare
Tel: +40 0265 233112, int. 238/ 239
E-mail: cip@upm.ro

 

Centrul de Management al Calității
Tel: +40 0265 233112, int. 231
E-mail: mircea.dulau@ing.upm.ro

 

Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera
Tel: +40 0265 215899
E-mail: geta@upm.ro

 

Compartiment Acte de studii
Tel: +40 0265 251138
E-mail: maiavlad@yahoo.com

 

Compartiment Relatii Publice si Promovare Oferta Educationala
Tel: +40 0265 236213, int.262
E-mail: relatii.publice@upm.ro; gabriela.boangar@upm.ro

 

Biroul de Programe Comunitare
Tel/ fax: +40 0265 250142
E-mail: suciu@upm.ro; suciu.antonia@yahoo.com
vbuta@upm.ro; vero_buta@yahoo.com

 

 

 

Fulbrightanelis

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș